biuro@kancelariamlotek.pl
+ 48 723-459-628

Obsługa prawno-podatkowa spółek

Kancelaria współpracuje ze spółkami prawa handlowego działającymi w różnych branżach. W zakres oferowanych przez nas usług wchodzi:

  • Reprezentacji w postępowaniach przed KRS,
  • Tworzenie i weryfikacja pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami regulaminów, statutów oraz innych dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa,
  • Tworzenie i opiniowanie zawieranych umów, w szczególności pod kątem klauzul niedozwolonych,
  • Reprezentacja w sporach z kontrahentami oraz w sprawach pracowniczych, zarówno na etapie mediacji jak i postępowania sądowego,
  • Doradztwo podatkowe oraz reprezentacja Klienta w postępowaniu przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,

Cezary Młotek
Radca Prawny
e-mail: cezarymlotek@kancelariamlotek.pl

profil-3-ost