biuro@kancelariamlotek.pl
+ 48 723-459-628

Branża ochrony osób i mienia

Kancelaria współpracuje z wieloma podmiotami z branży ochrony osób i mienia. Znamy jej specyfikę oraz aktualne problemy prawne. W zakres oferowanych przez nas usług wchodzą:

  • Udzielanie porad prawnych i konsultacji oraz sporządzanie opinii prawnych w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
  • Dochodzenie roszczeń pieniężnych związanych z nieuregulowanymi należnościami z tytułu świadczenia usług ochrony osób i mienia,
  • Obronę przed roszczeniami odszkodowawczymi związanymi z wykonywaniem usługi ochrony, reprezentację na etapie mediacji jaki i postępowania sądowego,
  • Tworzenie i opiniowanie zawieranych umów, w szczególności pod kątem klauzul niedozwolonych,
  • Audyt umów, regulaminów, statutów i innych dokumentów przedsiębiorstwa pod kątem ich zgodności z przepisami prawa,
  • Reprezentacja w sprawach z zakresu prawa pracy, zarówno na etapie mediacji jak i postępowania sądowego,
  • Przygotowanie dokumentacji oraz reprezentacja w postępowaniach przetargowych – również przed KIO,
  • Doradztwo podatkowe oraz reprezentacja Klienta w postępowaniu przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Cezary Młotek
Radca Prawny
e-mail: cezarymlotek@kancelariamlotek.pl
profil-3-ost

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy członkiem wspierającym Polskiego Związku Pracodawców Ochrona.