biuro@kancelariamlotek.pl
+ 48 723-459-628

Prawo karne i wykroczeniowe

Kancelaria pomaga swoim Klientom w sprawach karnych – również gospodarczych, oraz wykroczeniowych.  Doskonale zdajemy sobie sprawę z jak dużym stresem dla większości osób wiąże się konieczność występowania w tego typu sprawach. Z tego względu wspieramy swoich Klientów już od samego początku postępowania karnego czy też wykroczeniowego. W dochodzeniu swoich praw na drodze sądowej pomagamy również osobom, które zostały pokrzywdzone.

Swoim Klientom pomagamy szczególnie w:

  • Sporządzaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz dalszej reprezentacji osób pokrzywdzonych,
  • Reprezentacji osób podejrzanych, obwinionych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania,
  • Sporządzaniu pism procesowych, w tym o zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego,
  • Sporządzaniu wniosków o warunkowe umorzenie postępowania, o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej,
  • Udziale w mediacji pomiędzy sprawcami a pokrzywdzonymi,
  • Sporządzaniu środków zaskarżenia – apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania karnego.

Cezary Młotek
Radca Prawny
e-mail: cezarymlotek@kancelariamlotek.pl