biuro@kancelariamlotek.pl
+ 48 723-459-628

Prawo transportowe

Prawo transportowe jest nadal stosunkowo nową dziedziną, wymagającą kompleksowej znajomości zarówno przepisów krajowych, europejskich jak i międzynarodowych. Jako Kancelaria zajmujemy się obsługą prawną przedsiębiorstw wykonujących krajowy oraz międzynarodowy transport drogowy rzeczy oraz osób. Nasi prawnicy są autorami publikacji „80 niezbędnych wzorów dokumentów z komentarzem dla przewoźników drogowych”. Ich artykuły z zakresu prawa transportowego można znaleźć m.in. w „Firmie transportowej”, „Zarządzającym transportem” czy „Kierowcy w firmie”.

W zakres oferowanych przez nas usług wchodzą:

  • Doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Tworzenie i przekształcanie przedsiębiorstw oraz pomoc w postępowaniu rejestrowym przez KRS,
  • Sporządzanie i opiniowanie zawieranych umów,
  • Audyt umów, statutów i innych dokumentów przedsiębiorstwa pod kątem ich zgodności z przepisami prawa,
  • Reprezentacja w administracyjnych postępowaniach odwoławczych od kar nałożonych m.in. przez ITD, Izbę Celną czy Policję,
  • Reprezentacja w sprawach z zakresu prawa pracy, zarówno na etapie mediacji jak i postępowania sądowego,
  • Reprezentacja w postępowaniach odszkodowawczych,
  • Odzyskiwanie należności powstałych w związku z działalnością spółki,
  • Bieżące informowanie o zmianach w przepisach istotnych dla branży TSL.

Małgorzata Skonieczna
Aplikant radcowski
e-mail: malgorzataskonieczna@kancelariamlotek.pl
ostatnie2